Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup produktů a příslušenství spol. BIOTEK s.r.l. Italy

Společnost Vladimíra Hýblová, IČ…………. je výhradním distributorem výrobků a příslušenství spol. BIOTEK Italy pro   Českou republiku. Produkty společnosti BIOTEK jsou  prodávány pouze spolupracujícím  kosmetickým  salónům a specialistům pro aplikaci  permanentního make-upu, kteří jsou v textu dále označeni jako “Kupující”.

  1. a) pigmenty určené pro aplikaci permanentního make-upu jsou dodávány v 10 ml balení, které je takto distribuováno přímo výrobcem
  2. b) tetovací strojky spol. BIOTEK, včetně příslušenství, jako jsou např. jehly. Kompletní nabídka jehel je dostupná na webových stránkách mujpermanent.cz
  3. c) příslušenství a doplňky pro aplikaci permanentního make-upu ( lupy, předkreslovací tužky, měřítka, atd.)em. V žádném případě nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli
  4. d)  Prodej a prezentace prostřednictvím  elektronických médií podléhá výslovnému, písemnému souhlasu  prodávajícího. Prodej produktů se zveřejněnými cenami prostřednictvím e-shopů není povolen.

 

Obchodní podmínky nakupování prostřednictvím objednávkového systému

Společnost Vladimíra Hýblová, IČ…………. je výhradním distributorem výrobků a příslušenství spol. BIOTEK Italy pro   Českou republiku. Produkty společnosti BIOTEK s.r.l. Italy jsou  prodávány pouze spolupracujícím  kosmetickým  salónům a specialistům pro aplikaci  permanentního make-upu.

Platnou registraci ke vstupu do objednávkového systému může získat pouze odběratel s platným IČ a živnostenským listem v souvisejícím oboru. S platnou registrací získává odběratel možnost nákupu

Objednávkový systém je určen pouze pro spolupracující profesionály v oborech kosmetika, permanentní make-up  a v oborech s tímto úzce souvisejících.

Zboží je zasíláno poštou na dobírku prostřednictví České pošty s.p.

Při jednorázovém odběru  zboží  hodnotě nad 10 000,- CZK bez DPH, je poštovné hrazeno odesílatelem. (netýká se skupin odběratelů BIOTEK Club a BIOTEK Family)

Prodávající – společnost Vladimíra Hýblová, IČ………. ručí za případné kvalitativní vady dodaného zboží a vyřizuje veškeré reklamace v souladu s platným právním řádem. Záruční doba na kvalitu zboží je uvedena na obalech jednotlivých produktů. Reklamované zboží musí být předáno zpět prodávajícímu k posouzení a bude při uznání reklamace buď nahrazeno stejným nebo dobropisováno. Kromě případů oprávněných reklamací není prodávající – společnost Vladimíra Hýblová , IČ……… povinna zboží dodané odběrateli na základě jeho objednávky vyměňovat či brát zpět.

Všechny obrázky, fotografie a texty jsou chráněny obchodní značkou a bez souhlasu distributora – společnosti Vladimíra Hýblová, IČ………………….nikdo není oprávněn je používat.