Metoda Biotek

Ve světě permanentního maku-upu je možné dosáhnout přirozeného a kvalitního výsledku jedině tehdy, jestliže čtyři základní prvky, které se na tomto výsledku podílejí, jsou vyrobeny a zvoleny harmonickým a integrovaným způsobem.

Pouze dokonalou rovnováhou mezi přístrojem, jehlou, barvou a aplikační technikou lze dosáhnout nejlepšího výsledku, jenž je plodem pečlivého vývoje a stoprocentní spolupráce.

BIOTEK je jedinou firmou, která v milánských laboratořích projektuje a vyrábí veškeré nezbytné prvky pro realizaci maximální kvality permanentního make-upu.

Každý detail je vyvinut tak, aby garantoval dokonalou kompatibilitu. Pracovní metoda je promyšlena tak, aby profesionální kosmetičce na jakékoli úrovni garantovala, že výsledek, kterého bude dosaženo, bude jistý, rychlý a v otázce kvality nekompromisní.

Pigmenty

Společnost BIOTEK se zaměřuje  na výrobů pigmentů jak pro účely kosmetické, tak pro účely medicínské.

Řady BIORESISTENT PMU Color jsou maximálně stálé (stabilní) a bezpečné. Jsou vyrobeny z anorganických a organických pigmentů vyvážených oxidem titaničitým a oxidem chromitým. V nabídce naleznete více než 120 odstínů.

Řada BIO RESISTENT CLINIK je první řadou věnovanou exklusivně korekční paramedikální dermopigmentaci. V nabídce naleznete více než 40 odstínů.

Moduly a jehly

Dermograf je nepostradatelným nástrojem, avšak jeho funkce je úzce spojena s jehlami v různých kombinacích. Zakončení a kompozice jehel dávají vzniknout řadě špic s různými konfiguracemi. Koncepce je snadno srovnatelná se štětci na make-up, kde měkkost, délka a skosení tvoří různé efekty.

Společnost BIOTEK věnuje neustále zvláštní pozornost výrobě vlastních jehel. V současnosti je v nabídce více než 20 typů špic vyvinutých a kalibrovaných pro STÍNOVÁNÍ, LINKOVÁNÍ A VYPLŇOVÁNÍ.

Dermografy a přístroje

Třicetiletá zkušeností firmy BIOTEK vedla k výrobě kompletní řady přístrojů, které byly vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky tisíců profesionálních kosmetiček specializujích se na oblast permanentního make-upu či dermopigmentace.

Cíl vyvinout přístroje a kompletní, stále účinnější profesionální systémy byly hlavním tématem, které firmu BIOTEK neustále provázelo. Technický vývoj každého nového dermografu má za sebou desítky zkoušek prototypů, na základě kterých jsou posléze na trh uváděny nové inovativní a avantgardní přístroje.

Díky nabytému know-how nyní máte možnost pracovat s tak propracovaným přístrojem jako je například STILUS EVO.